החלטה > איתור הנכס > Closing > תשואה > מימוש

התשואה מושגת ע"י השכרת הנכס שבבעלותנו. אחת הסיבות העיקריות לרכישת נכס בארצות הברית היא תשואה גבוהה באופן משמעותי מאשר נקבל בישראל.

לאחר השלמת הרכישה, עוד ביום הClosing, חברת הניהול תפעל לאיתור השוכרים. נשאף לאכלס את הנכס במיידי אולם לא נתפשר על שוכרים לא טובים.

.G.S.N דורשת קיום סטנדרטים גבוהים מחברות הניהול עימן אנו עובדים. בדיקת השוכר הפוטנציאלי כוללת: בדיקת ה Credit Report של השוכר, תלושי שכר, תדפיסי בנק, וידוא מול המשכיר הקודם שהשכירות שולמה לו בזמן ושלא היו עיכובים וכל בדיקה נוספת אותה נמצא לנכון בכדי לאכלס את הנכס בשוכרים ראויים.

לאחר שאיתרנו את השוכר המתאים, נחתים אותו על חוזה שכירות (Lease), נגבה את דמי השכירות עבור התקופה הראשונה ונקבל את הביטחונות המתאימים מהשוכר.

אפשרות נוספת למציאת שוכרים היא ה Section 8: אוכלוסיה שמקבלת עזרה מעיריית ניו יורק בשכירות. ל .G.S.N קשר רציף עם גורמים רשמיים ב New York City שמעוניינים לאכלס דירות ראויות באוכלוסיית הSection 8. במקרים רבים נעדיף להשכיר את הנכס באמצעות העירייה כי היתרון הגדול הוא שתשלום השכירות מתבצע ישירות מהעירייה לחשבון המשקיע ובכך מספק לנו מרכיב בטחון של תזרים מזומנים יציב מדמי השכירות.

חברת הניהול אחראית לגביית דמי השכירות ולתחזוקה השוטפת של הנכס בכדי ליצור עבור המשקיעים שלנו שקט תעשייתי.

אחת לרבעון, המשקיע מקבל לחשבונו את הרווחים שנוצרו (דמי השכירות בניכוי הוצאות שוטפות) ובנוסף, .G.S.N מספקת למשקיע עדכון שוטף לגבי מצב הנכס, גביית השכירות וההוצאות השוטפות.

.G.S.N מספקת למשקיע שקיפות מלאה הכוללת צפייה 24/7 בחשבון הבנק דרכו מתבצעות תנועות הכספים הרלוונטיות לנכס שבבעלותו.

מטרתנו היא מקסום התשואה עבור המשקיעים שלנו!

"נפלאות התשואה"- מאמר מאת אופיר רודן