החלטה > איתור הנכס > Closing > תשואה > מימוש

לאחר שאיתרנו את הנכס אותו רצינו לרכוש, גייסנו את המשאבים הכלכליים וערכנו את כל הבדיקות המקדימות – שלב הרכישה הסופי נקרא ה Closing.

הנכס עובר לבעלותנו ב Closing כאשר חברת ה Title מוודאת שהנכס נקי משעבודים ומעיקולים.

החברה מנפיקה לרוכש Title Insurance שמהווה ביטוח עבורו.

הרוכש משלם למוכר את התשלום בעבור הנכס ותמורתו מקבל בעלות על ה Deed ואת המפתח לנכס החדש שבבעלותו.